Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Burgerschapsvorming en de maatschappijvakken

Hoofdstuk

Wat is burgerschap? Heeft het onderwijs een rol bij het bevorderen van burgerschap? Hoe is daarover tot dusverre gedacht en hoe denkt men er nu over?

Op deze vragen probeert dit hoofdstuk een antwoord te geven. De eerste paragraaf plaatst de huidige verplichting van het onderwijs wat betreft burgerschapsvormingin het verlengde van eerdere oproepen tot vermaatschappelijking van het onderwijs. Daarna komt de kwestie aan de orde of burgerschapsvorming maatschappelijke problematiek moet oplossen, en of zij zulke problematiek kan oplossen. Vervolgens wordt bij de begrippen burgerschap en vorming stilgestaan omdat die op verschillende manieren worden geconceptualiseerd. Met de omschrijving van het begrip burgerschap waarop we daarbij ten slotte uitkomen, wordt ook duidelijk dat er ruimte bestaat als het gaat om de invulling ervan door scholen en schoolvakken. In het vierde en laatste deel van dit hoofdstuk worden de belangrijkste aspecten waarmee men te maken krijgt bij het programmeren van burgerschapsvorming nog eens op een rij gezet.

Referentie Wilschut, A. H. J., & Pauw, I. (2012). Burgerschapsvorming en de maatschappijvakken. In A. Wilschut (Ed.), Burgerschapsvorming en de maatschappijvakken (pp. 33-59). [2] Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2012

Publicatiedatum

jan 2012

Auteur(s)

Iris Pauw

Research database