Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Burgerschap in de klas

maak het tastbaar

Artikel

In deze publicatie wordt in kort bestek beschreven op welke manieren burgerschapsonderwijs concreet uitgewerkt kan worden en er daarmee gewerkt kan worden aan een diepgaander democratiebegrip onder leerlingen.

Referentie Nieuwelink, H. (2021). Burgerschap in de klas: maak het tastbaar. 4Free Magazine, 2021, 72-77.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2021

Publicatiedatum

jan 2021

Auteur(s)


Publicaties:

Research database