Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Oriëntatie op geschiedenis

basisboek voor de vakdocent

Bloemlezing (anthologie)

.

Referentie Van Riessen, M., Rovers, F., & Wilschut, A. (Eds.) (2016). Oriëntatie op geschiedenis: basisboek voor de vakdocent. (4e herziene druk ed.) Koninklijke Van Gorcum.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

Marcel Van Riessen
Frits Rovers
Arie Wilschut

Research database