Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Hoe verder met de voor- en vroegschoolse educatie?

uitkomsten van een meta-analyse naar effecten op de ontwikkeling

Artikel

Een meta-analyse, gebaseerd op effectstudies uitgevoerd in de periode 2000-2015, laat zien dat de opbrengsten van de voor- en vroegschoolse educatie in Nederland tegenvallen. Het gemiddelde effect is volgens wetenschappelijke maatstaven kleiner dan klein.

De resultaten van de effectstudies laten bovendien een zeer consistent patroon zien voor de verschillende uitkomstdomeinen (taal, rekenen, cognitie algemeen en sociaal-emotio-neel). Dit teleurstellende resultaat, zoals dat naar voren komt in quasi-experimenteel on-derzoek, betekent dat het voor de ontwikkeling van kinderen geen wezenlijk verschil maakt of ze wel of niet hebben deelgenomen aan een programma voor de voor- en vroeg-schoolse educatie. Een grondige herbezinning op het huidige beleid en de besteding van beschikbare middelen lijkt daarom noodzakelijk met het oog op de toekomst.

Referentie Fukkink, R., Jilink, L., & Oostdam, R. (2016). Hoe verder met de voor- en vroegschoolse educatie? uitkomsten van een meta-analyse naar effecten op de ontwikkeling. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 55(5), 203-210.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

Lisanne Jilink

Research database