Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Heeft geschiedenisonderwijs toekomst?

het curriculum in het licht van de voorstellen van de commissie-Schnabel

Artikel

Sinds de publicatie van het advies Ons Onderwijs 2032 is onzekerheid ontstaan over de toekomst van geschiedenis als schoolvak. Gaat het straks op in een kennisdomein Mens & Maatschappij? Die dreiging leidt er om begrijpelijke redenen toe dat geschiedenis leraren van zich laten horen: ons vak moet blijven, zonder geschiedenis gaat het niet. Hoe zinvol zulke geluiden ook mogen zijn, bezinning op de inhoud van ons vak is ook geboden. Het advies van de commissie-Schnabel geeft stof tot overdenking: betekenisvoller onderwijs, 'meer over minder', samenwerking met andere vakken. Wat zijn de mogelijkheden en kansen?

Referentie Wilschut, A. (2016). Heeft geschiedenisonderwijs toekomst? het curriculum in het licht van de voorstellen van de commissie-Schnabel. Kleio, 57(4), 14-20.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

Arie Wilschut

Research database