Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Effecten van kinderopvang op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen

een overzicht van Nederlands onderzoek

In opdracht

.

Referentie Jilink, L., & Fukkink, R. (2016). Effecten van kinderopvang op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen: een overzicht van Nederlands onderzoek. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2016