Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

De pedagogische kwaliteit van de ouderparticipatiecrèche in 2016

draaiers en hun relaties met kinderen in beeld - tussenrapport

In opdracht

.

Referentie Fukkink, R. G., Sluiter, R., Gevers Deynoot-Schaub, M., & Helmerhorst, K. (2016). De pedagogische kwaliteit van de ouderparticipatiecrèche in 2016: draaiers en hun relaties met kinderen in beeld - tussenrapport. Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

Rosanne Sluiter
Mirjam Gevers Deynoot-Schaub
Katrien Helmerhorst

Publicaties: