Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

De diversiteitswijzer

handleiding

In opdracht

Lesgeven in een grootstedelijke context vraagt om andere competenties van leerkrachten dan in andere, niet-stedelijke, gebieden.

Leerkrachten die lesgeven in de grote stad hebben vaak te maken met een grotere diversiteit aan leerlingen en ouders, waarbij grote verschillen kunnen bestaan in etniciteit, cultuur, sociaal economische status en cognitieve en sociale competenties.
Tegelijkertijd bevinden leerkrachten zich in een rijke sociale en culturele omgeving met een hoge concentratie aan educatieve voorzieningen, projecten en andere pedagogische professionals.

Referentie Fukkink, R., van Verseveld, M., van Soeterik, I., & van Mulligen, R. (2016). De diversiteitswijzer: handleiding. Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

Inti van Soeterik
Robert van Mulligen

Publicaties:

Research database