Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Causaliteit in de taal van schoolboeken

voor historisch denken is taalonderwijs nodig

Artikel

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de taal die gehanteerd wordt om causaliteit uit te drukken in Nederlandse geschiedenisschoolboeken voor onder- en bovenbouw.

. Het herkennen en begrijpen van relaties tussen oorzaken en gevolgen is een belangrijke vaardigheid in het geschiedenisonderwijs. Studies wijzen op talige en geschiedtheoretische problemen die leerlingen ondervinden bij het ontwikkelen van genuanceerd causaal redeneren. Uit het onderzoek blijkt dat er verschil is tussen schoolboekteksten voor onder- en bovenbouw wat betreft de taal die gebruikt wordt om causaliteit uit te drukken, en dat een specifiek taalgebruik valt te onderscheiden dat geschikt is voor genuanceerd causaal historisch redeneren.

Referentie Honing, T., & Wilschut, A. (2016). Causaliteit in de taal van schoolboeken: voor historisch denken is taalonderwijs nodig. Levende Talen Tijdschrift, 17(3), 23-34.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

Terence Honing
Arie Wilschut

Research database