Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Zorgen voor de juf en mees; Van onderwijzen naar leren.

Anders

In zijn rede gaat Ron Oostdam in op factoren die van invloed zijn op onderwijsleerprocessen en hun opbrengsten. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar onze juffen en meesters.

Het denken en doen van leraren en de kwaliteit van hun pedagogisch-didactisch handelen is doorslaggevend voor het realiseren van goed onderwijs. Tegelijkertijd wordt vanuit de overheid sterk ingezet op het almaar beter presteren van leerlingen. Dit 'cognitief prestatiedenken' leidt ertoe dat de kwaliteit van het onderwijs in de eerste plaats wordt afgemeten aan toetsresultaten. Maar zijn hoge toetsresultaten wel een garantie voor goed onderwijs? Kwaliteit van lesgeven laat zich niet afdwingen door steeds hogere eisen te stellen aan cognitief presteren. Goed onderwijs is namelijk zoveel meer dan onderwijzen en leren zoveel meer dan cognitief presteren.

Referentie

Oostdam, R. (2013). Zorgen voor de juf en mees; Van onderwijzen naar leren. Amsterdam: Vossiuspers.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 22 november 2013

Publicatiedatum

nov 2013

Publicaties: