Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Wat willen docenten aan de HvA studenten leren en hoe doen ze dat?

Artikel

Onderwijzen en leren zijn sociale processen. Processen waarbij de interactie tussen mensen centraal staat, waar passie, betrokkenheid en relatie de belangrijkste motoren zijn. Dat geldt niet alleen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, maar ook in het hoger beroepsonderwijs. Docenten in het hbo delen hun passie voor hun beroep, wijden studenten in in de kennis en vaardigheden van het toekomstige beroep en zijn qua attituden bewust of onbewust rolmodel voor hun studenten. Vanuit de kenniskring van het lectoraat Leren & Innoveren, heeft Rob Kayzel, onderwijskundige aan de hvA, onderzoek gedaan naar opvattingen van HvA docenten t.a.v. hun onderwijs. Centraal stonden twee vragen: Wat zijn de opvattingen van docenten in het hbo? Hoe veranderen die opvattingen? Het onderzoek laat tevens zien dat opvattingen van docenten gevormd worden door interactie; interactie met studenten, met collega’s maar ook met zichzelf, op basis van reflectie op eigen ervaringen. Die interactie is niet alleen de motor voor vernieuwingsprocessen zelf, maar ook voor het plezier dat docenten ontlenen aan die vernieuwingen in hun onderwijs.

Referentie

Kayzel, R. (2010). Wat willen docenten aan de HvA studenten leren en hoe doen ze dat? Verslag van een verkennend onderzoek. Kenniscentrumreeks nr. 7. Hogeschool van Amsterdam

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 11 september 2010

Publicatiedatum

sep 2010

Auteur(s)

Rob Kayzel

Publicaties: