Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Wat beklijft er van ‘Lezen gaat voor’ en ‘Lezen gaat door’? (Onderzoeksverslag)

Artikel

‘Lezen gaat voor (LGV)’en ‘Lezen gaat door (LGD)’ zijn twee projecten voor verbetering van het leesonderwijs. LGV richt zich op de zwakke technische lezers in groep 4. LGD is het vervolgproject voor leerlingen die ook in groep 5 nog een forse leesachterstand hebben. In beide projecten maken scholen kennis met effectieve methodieken voor leerlingen die bij het leren lezen een ernstige stagnatie vertonen. Ook maken scholen een leesverbeterplan om de kwaliteit van het leesonderwijs schoolbreed een impuls te geven. LGV is gestart in het schooljaar 2004-2005, LGD twee jaar later in 2006-2007. Inmiddels hebben enkele tientallen scholen in Almere en Lelystad aan één of beide projecten meegedaan. Meedoen impliceert een begeleide pilotperiode van twee jaar, waarna de school geacht wordt zonder begeleiding de LGV- en LGD-aanpak te continueren.

Referentie

Blok, H. & Oostdam, R.(2009) Wat beklijft er van ‘Lezen gaat voor’ en ‘Lezen gaat door’? (Onderzoeksverslag) Lectoraat Maatwerk Primair.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 10 april 2012

Publicatiedatum

apr 2012

Auteur(s)

Henk Blok

Publicaties: