Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Waaruit bestaat het inhoudelijke netwerk rondom de lerarenopleidingen?

Verslag

Het inhoudelijk netwerk, c.q. de kennisinfrastructuur voor de lerarenopleidingen is complex en verdeeld over een groot aantal bronnen. Door de grote diversiteit van kennisgebieden en van organisaties en stakeholders is er geen sprake van een eenduidige kennisinfrastructuur die de totale kennis rond het opleiden van leraren ontsluit. Dat maakt het lastig voor (beginnende) lerarenopleiders om kennis en informatie eenvoudig te vinden en om goed op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen. De ontwikkeling van de kennisbasis voor lerarenopleiders door de VELON is een poging om die brede kennisinfrastructuur te ontsluiten. Ook de inrichting van landelijke expertisecentra voor de lerarenopleidingen heeft tot doel om de kennisinfrastructuur te versterken

Referentie Snoek, M. (2010). Waaruit bestaat het inhoudelijke netwerk rondom de lerarenopleidingen? VELON.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 oktober 2010

Publicatiedatum

okt 2010

Auteur(s)


Publicaties:

Research database