Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Teacher Education in The Netherlands: Balancing between autonomous institutions and a steering government.

Artikel

In zijn bijdrage aan het boek 'European Dimension of Teacher Education – Similarities and Differences' beschrijft Marco Snoek voor een interantionaal publiek het stelsel van lerarenopleidingen in Nederland en de wijze waarop in het beleid en de vormgeving van de lerarenopleidingen een voortdurende spanning tussen autonomie van lerarenopleidingen en sturing door de overheid aanwezig is. in het artikel wordt aandacht besteed aan het Nederlandse onderwijsstelsel, de aandacht voor kwaliteit en kwantiteit van leraren, algemene thema's rond het opleiden van leraren in Nederland. Vervolgens wordt meer specifiek ingegaan op de afzonderlijke opleidingstypen (pabo, tweedegraads, eerstegraads)

Referentie

M. (2011). Teacher Education in The Netherlands: Balancing between autonomous institutions and a steering government. In: Milena Valen?i? Zuljan and Janez Vogrinc (eds.). Ljubljana, University of Ljubljana. (p. 53-82)

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 11 april 2011

Publicatiedatum

apr 2011

Auteur(s)


Publicaties: