Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Leeshulp 4 – 6; groepsgewijze leeshulp aan zwakke lezers (onderzoeksrapportage).

Artikel

Tussen 2009 en 2011 zijn op scholen in Almere en Lelystad twee experimenten uitgevoerd. Ze hadden tot doel om vast te stellen of de methodiek begeleid hardop lezen een effectieve remediërende aanpak is voor zwakke technische lezers in de leerjaren 4 tot en met 6. Begeleid hardop lezen houdt in dat een leerling een tekst hardop voorleest, waarbij een ervaren lezer (bijvoorbeeld een onderwijsassistent) stimuleert, controleert en corrigeert. In het eerste experiment is de methodiek één-op-één aangeboden, in het tweede experiment in groepjes van drie leerlingen tegelijk. In deze rapportage doen we verslag gedaan van het tweede experiment. Tevens worden de uitkomsten van de beide experimenten met elkaar vergeleken.

Referentie

Blok, H., Oostdam, R., & Boendermaker, C. (2011). Leeshulp 4 – 6; groepsgewijze leeshulp aan zwakke lezers (onderzoeksrapportage). Lectoraat Maatwerk Primair, Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 5 april 2012

Publicatiedatum

apr 2012

Auteur(s)

Henk Blok
Conny Boendermaker

Publicaties: