Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

'Ik dacht dat de scenariomethode alleen voor professionals was'. Toekomstscenario's als didactische methode in het hoger onderwijs

Artikel

Toekomstscenario’s kunnen immers niet alleen behulpzaam zijn bij het ondersteunen bij strategische beslissingen in ondernemingen (zoals hogescholen en universiteiten), maar ook bij het reflecteren op maatschappelijke ontwikkelingen. Het ontwikkelen van toekomstscenario’s doet een beroep op een groot aantal vaardigheden en kan daarom ook gebruikt worden om die vaardigheden te ontwikkelen bij studenten. In dit artikelen schetsen we de mogelijkheden om scenario-ontwikkeling te gebruiken als didactische methode in het hoger onderwijs ter stimulering van analytische, creatieve en reflectieve vaardigheden.

Referentie

Snoek, M. (2005) 'Ik dacht dat de scenariomethode alleen voor professionals was'. Toekomstscenario's als didactische methode in het hoger onderwijs. In: TH&MA Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, 2-005-3, (49-54).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 6 mei 2006

Publicatiedatum

mei 2006

Auteur(s)


Publicaties: