Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

De lees- en schrijfontwikkeling van vmbo-leerlingen; Onderzoek naar verschillen, determinanten en interventies.

Artikel

In de kader- en beroepsgerichte leerwegen van het vmbo zitten relatief veel leerlingen die achterblijven qua lees- en schrijfontwikkeling. Lees- en schrijfvaardigheid zijn echter van groot belang voor de schoolcarrière van vmbo-leerlingen en hun latere arbeidsmarktpositie: leerlingen die moeite hebben met lezen en schrijven lopen een verhoogd risico op een vertraagde schoolloopbaan en voortijdige uitval, en op problemen bij het vinden van een baan. Hoewel de problemen met betrekking tot de taalontwikkeling van vmbo-leerlingen duidelijk zijn, is er nog relatief weinig bekend over de precieze oorzaken. In dit symposium worden vier studies gepresenteerd die erop gericht zijn factoren in kaart te brengen welke van invloed zijn op de lees- en schrijfontwikkeling van leerlingen in de basis- en beroepsgerichte leerwegen.

Referentie

Van Steensel, R., & Oostdam, R. (2013). De lees- en schrijfontwikkeling van vmbo-leerlingen; Onderzoek naar verschillen, determinanten en interventies. Symposium op de Onderwijs Research Dagen, 29-31 mei, Brussel.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 26 mei 2014

Publicatiedatum

mei 2014

Auteur(s)

Roel van Steensel

Publicaties: