Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

De invloed van schoolleiderschap op het onderzoekend handelen van leraren in veranderingsprocessen.

Artikel

In dit rapport doet Meta Krüger verslag van een onderzoek naar de invloed op en de bijdrage van schoolleiders op het creëren van een onderzoekende cultuur binnen scholen. Het onderzoek sluit goed aan bij lopende discussies in het onderwijs, waarbij steeds vaker de rol van onderzoek bij innovatie van onderwijs en ontwikkeling van schoolorganisaties benadrukt wordt. Aandacht voor evidence based practice, experimenten met academische opleidingsscholen, belangstelling voor professionele en academische masteropleidingen en sinds kort zelfs beurzen voor leraren die willen promoveren In deze ontwikkeling spelen schoolleiders een cruciale rol omdat zij een centrale rol hebben in het al of niet stimuleren van dat proces. En, als illustratie en dubbele bodem van dat professionaliseringsproces, dat proces roept zelf ook weer tal van vragen op, zowel bij onderzoekers van buiten de school, als bij schoolleiders zelf. Wat is onderzoeksmatig leiderschap en hoe ondersteun je als schoolleider het creëren van een onderzoekende cultuur in je school? Een prachtig onderwerp dus voor onderzoek. In dit onderzoek liepen twee lijnen door elkaar heen: enerzijds was er een behoefte van schoolleiders voor ondersteuning bij het proces om een onderzoekende cultuur in scholen te realiseren. Op basis van deze behoefte is een kennisgemeenschap van schoolleiders en onderzoekers gecreëerd die met ondersteuning van Meta en collega’s van het Centrum voor Nascholing Amsterdam op zoek gingen naar aangrijpingspunten in hun eigen praktijk en op basis van hun ervaringen hun eigen praktijktheorie ontwikkelden. En tegelijk bood het proces dat binnen de betrokken scholen plaats vond een prachtige context voor een onderzoek naar de factoren die daadwerkelijk impact hebben op de cultuur binnen scholen. Dit rapport brengt de opbrengst op die beide processen evenwichtig in beeld en draagt daarmee zowel bij aan de discussie binnen wetenschappelijke fora, als aan de discussies op de werkvloer van schoolleiders.

Referentie

Krüger, M. (2010). De invloed van schoolleiderschap op het onderzoekend handelen van leraren in veranderingsprocessen. Kenniscentrumreeks nr. 6. Hogeschool van Amsterdam

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 11 april 2010

Publicatiedatum

apr 2010

Auteur(s)

Meta L. Krüger

Publicaties: