Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Begeleid hardop lezen; effectieve interventie voor achterblijvende lezers.

Artikel

Bijna iedere leerkracht kent ze wel, leerlingen die bij het leren lezen achterblijven. Ondanks een goede methode, een verlengde instructie en extra oefentijd zijn er leerlingen die aan het eind van leerjaar 3 de kaart AVI-M3 nog niet op instructieniveau lezen. Op de DMT scoren ze op E-niveau of halen misschien nog net het D-niveau. We hebben over de zwakste 10 tot 20 procent. Als zulke leerlingen niet extra geholpen worden, dreigen ze de aansluiting met het onderwijs aan de rest van de groep te verliezen.

Referentie

Blok, H., Oostdam, R., & Boendermaker, C. (2011). Begeleid hardop lezen; effectieve interventie voor achterblijvende lezers. In: JSW , maart 2011, 32-35

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 5 april 2012

Publicatiedatum

apr 2012

Auteur(s)

Henk Blok
Conny Boendermaker

Publicaties: