Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Begeleid hardop lezen, een effectieve methodiek voor zwakke lezers (handleiding voor de schoolpraktijk).

Artikel

De methodiek begeleid hardop lezen is bedoeld voor zwakke technische lezers vanaf leerjaar 4. Het gaat om leerlingen die na de fase van het aanvankelijk leesonderwijs onvoldoende vorderingen maken met technisch lezen: ze blijven hardnekkig langzaam lezen of ze lezen met erg veel fouten. Als zulke leerlingen geen passende leeshulp krijgen, dreigen ze de aansluiting met hun klasgenoten te verliezen. Toepassing van de methodiek biedt goede kansen om de neergaande spiraal van een groeiende achterstand en een dalende inzet om te buigen.

Referentie

Blok, H., Boendermaker, C., & Oostdam, R. (2011). Begeleid hardop lezen, een effectieve methodiek voor zwakke lezers (handleiding voor de schoolpraktijk). Lectoraat Maatwerk Primair, Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 3 april 2012

Publicatiedatum

apr 2012

Auteur(s)

Henk Blok
Conny Boendermaker

Publicaties: