Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Advies van de Kritische Vrienden Lerarenagenda aan de minister en staatssecretaris

Anders

De bewindslieden hebben in het najaar van 2013 een groep experts uit praktijk en opleiding gevraagd om als kritische vrienden hen te adviseren ten aanzien van de implementatie van de Lerarenagenda 2013-2020. In het najaar van 2014 vroegen de minister en staatssecretaris de kritische vrienden om hen te adviseren ten aanzien van de lerarenopleidingen. In het advies benadrukken de auteurs het belang om de lerarenopleiding te zien als (start)onderdeel van een continuüm van professionele ontwikkeling van de leraar, pleiten ze voor beperking van formele kaders die de flexibiliteit en vraaggerichtheid van de lerarenopleidingen belemmeren, dagen ze de instellingen uit om kwaliteitsborging lerend te organiseren op basis van een professionele dialoog i.p.v. op basis van externe controle-instrumenten, waarschuwen ze voor een kunstmatige tegenstelling tussen hbo en wo opgeleide leraren, en pleiten ze voor een duidelijk afgebakende beginnersfase in het leraarschap.

Referentie

Leden Kritische Vrienden

 • Jelmer Evers Docent Unic
 • Renée van Eijk Leraar Combinatie 70, Rotterdam en voorzitter Leraren met Lef
 • Ferry Haan Docent Jac.P.Thijsse College, Castricum en publicist
 • Tingue Klapwijk Leraar bovenbouw Montessorischool Valkenbos, Den Haag
 • Jeanette van Ommen Opleidingsmanager DLE en TC, Alfa College Hoogeveen
 • Leo de Kraker Management coach vo
 • Ilja Klink Rector Hyperion Lyceum
 • Bernie Kooistra Directeur Eenbesbasisschool St. Jozef
 • Dominique Majoor Interim-directeur onderwijs en bedrijfsvoering Radboud docentenacademie
 • Sjouke Wouda Hoofd afdeling Sociale Vakken Instituut Educatie en Communicatie
 • Marco Snoek Lector Leren en Innoveren Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, HvA
 • Jaap Versfelt Directeur Stichting Leerkracht
 • Geert-Jan Wassink Coördinator Rijn IJssel Student Companies
28 december 2014

Publicatiedatum

dec 2014

Auteur(s)


Publicaties: