Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

100 Jaar aan uitdagingen in de opvoedingsondersteuning

Het belang van voorlichting en ondersteuning aan ouders en opvoeders wordt al meer dan honderd jaar erkend. Een keur aan pedagogische initiatieven, met of zonder steun van de overheid, zijn in de afgelopen eeuw ontstaan. Zo ook de `Vereeniging Nationaal Reizend Museum voor Ouders en Opvoeders´ in april 1912, die uiteindelijk leidde tot de Vereniging Kinderverzorging en Opvoeding. Opgericht vanuit de behoefte aan richtlijnen voor de verzorging en opvoeding van kinderen door mevrouw M. E. H. Sandberg–Geisweit van der Netten (1871 - 1961). En in nauwe samenwerking met Dr. J. H. Gunning, een van de eerste hoogleraren in de pedagogiek in Nederland, werkte zij als pionier haar plannen voor een toegankelijke en functionele vraagbaak uit.

In deze brochure staat de Vereniging Kinderverzorging en Opvoeding centraal. De initiatiefnemers zagen als een van de eersten het belang in van voorlichting en ondersteuning aan ouders. Door vervolgens een opleiding in kinderverzorging en opvoeding op te richten leverden zij een eerste kader voor professionals in de opvoedingsondersteuning. De vereniging – die vroeger vaak afgekort werd aangeduid met ‘K en O’ – heeft daarmee aan de wieg gestaan van de opvoedingsondersteuning in Nederland.Het gedachtegoed van de K en O-vereniging is nog steeds aan te wijzen in ons land en een kennismaking met de ver- eniging laat vele parallellen zien met huidige thema´s in de jeugdzorg en opvoedingsondersteuning. Maar de stichting zal zeker niet iedereen nu bekend in de oren klinken.

Referentie

Pijzel, Florine en Fukkink, Ruben (November 2014).100 Jaar aan uitdagingen in de opvoedingsondersteuning. Vereniging Kinderverzorging en Opvoeding.

16 november 2014

Publicatiedatum

nov 2014

Auteur(s)

Florine Pijzel

Publicaties: