Hogeschool van Amsterdam

Selectie en intake in de lerarenopleidingen.

Voorspellende waarde, effecten en onderliggende mechanismen van selectie-procedures in de lerarenopleidingen

Project

In de discussies over de kwaliteit van de leraar en de lerarenopleiding klinkt regelmatig de roep om strenger te selecteren voor de lerarenopleidingen. Verschillende lerarenopleidingen experimenteren reeds met hardere of zachtere vormen van intake of selectie (bijv. in het kader van de studiekeuzecheck).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 25 mei 2016

Datum

Startdatum