Hogeschool van Amsterdam

Inventariserend onderzoek naar preventieve oudercursussen.

Project

In opdracht van Stichting Preventief op Maat voert het kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding een onderzoek uit naar de preventieve oudercursussen ‘Opvoeden & Zo’, ‘Peuter in Zicht!’ en ‘Beter omgaan met pubers’. De cursussen zijn al langere tijd een vast gezicht in de preventieve opvoedondersteuning, maar door de transitie van de jeugdzorg lijken de cursussen minder aangeboden te worden. Daarnaast zouden de cursussen verouderd zijn en aan vernieuwing toe zijn. In het onderzoek wordt daarom de behoefte aan de oudercursus in kaart gebracht en er wordt gekeken in hoeverre professionals (en indirect ouders) behoefte hebben aan vernieuwing van de cursus.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 24 november 2015

Datum

Startdatum