Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Erasmus + toegekend aan project inclusieve schoolcommunities

9 sep 2021 16:00

Onlangs is een ERASMUS-aanvraag toegekend aan het project Co-Creating inclusive school communities. In dit ERASMUS+ project wordt ondersteuningsmateriaal ontwikkeld dat scholen kan helpen om de inclusiviteit van hun leefomgeving te versterken.

In het project werken verschillende partners samen: Schulamt Liechtenstein, Pädagigische Hochschule Zurich, University of Tallinn, University of Bucharest, University of Helsinki, University of British Columbia en Hogeschool van Amsterdam en samenwerkingsscholen uit hun directe omgeving.
In Nederland wordt nauw samengewerkt met Metis Montessori Lyceum en met studenten van de masteropleiding Pedagogiek. Het project kent een looptijd van 3 jaar.

Inclusieve omgeving

Scholen zijn te beschouwen als gemeenschappen bestaande uit leerlingen, leraren en schoolleiders, die in interactie zijn met hun omgeving. Om scholen optimale ontwikkelkansen te bieden is het van belang dat er sprake is van een inclusieve omgeving. Daarbij gaat het niet alleen om een inclusieve leeromgeving waarin rekening wordt gehouden met en aandacht is voor verschillen tussen leerlingen, maar ook een inclusieve leeromgeving waarin er ruimte is voor iedere stem en de inbreng van ieder serieus genomen wordt, of het nu gaat om leerlingen, leraren, schoolleiders of betrokkenen in de nabije omgeving.

Toolbox

Als ondersteuningsmateriaal wordt een toolbox ontwikkeld met verschillende elementen:

  1. Een conceptueel raamwerk als kennisbasis
  2. Vignettes van inclusieve schoolcommunities als inspiratiebron
  3. Een analyse-instrument om te reflecteren op de mate van inclusiviteit binnen de school en mogelijke punten voor versterking daarvan
  4. Concrete handvatten voor het versterken van de inclusiviteit binnen de school
  5. Een gebruikshandleiding bij de verschillende tools van de toolbox

De toolbox wordt in nauwe samenspraak met leraren en schoolleiders ontwikkeld door middel van drie co-creation sessies en door pilots in scholen. De ervaringen die opgedaan worden in scholen dragen bij aan de ontwikkeling en verbetering van de verschillende tools.
De eerste co-creation sessie in april 2022 zal plaats vinden in Amsterdam.