Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Europese perspectieven op loopbanen voor leraren

16 jul 2019 19:22 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

In mei 2019 boog een kleine groep experts uit 11 Europese lidstaten zich over de vraag hoe loopbanen voor leraren versterkt kunnen worden en welke rol schoolleiders daarbij spelen. De werkconferentie die plaats vond in Antwerpen was georganiseerd door de Working Group Schools van de Europese Commissie. De Nederlandse deelname bestond uit Marco Snoek (lector HvA) en Maud Lourens (directie primair onderwijs, ministerie van OCW).

Loopbaanlijnen

Door de uitwisseling van aanpakken en loopbaanmogelijkheden in verschillende landen ontstond een rijk beeld over de loopbaanmogelijkheden van leraren, samengevat in 6 beelden van loopbaanlijnen: hiërarchisch, groei in bekwaamheid, horizontale groei in rollen, overstappen tussen contexten, verbreding van reikwijdte en tenslotte open en hybride leraarschap.

Loopbaanmogelijkheden

Al die beelden bij elkaar laten zien dat er veel mogelijkheden zijn in het beroep, maar tegelijk dat die mogelijkheden lang niet altijd even zichtbaar zijn voor leraren. Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij het zichtbaar maken en mogelijk maken van die loopbaanmogelijkheden. Ook de overheid, lerarenorganisaties en lerarenopleidingen spelen een belangrijke rol bij het faciliteren van loopbaanmogelijkheden voor leraren om daarmee bij te dragen aan een aantrekkelijker beroep.

Een tweede Europese werkconferentie over loopbaanontwikkeling van leraren in oktober 2019 had betrekking op over de vraag hoe loopbaanontwikkeling van leraren ondersteund kon worden door ondersteuningsstructuren en -instrumenten.

Ga naar het nieuwsbericht over de tweede Europese werkconferentie