Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Van startende leraar tot teacher leader?

Lezing over ' Leiderschap van leraren: van startende leraar tot teacher leader?' door Marco Snoek

6 jun 2019 15:22 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Op het Congres Samen Opleiden en Professionaliseren dat het Steunpunt samen Opleiden en Professionaliseren en het landelijke project Begeleiding Startende Leraren op 5 juni in het Spant! in Bussum organiseerden, verzorgde lector Marco Snoek een lezing over de ontwikkeling van startende leraren richting teacher leadership.

Vanuit de kennis over startende leraren (zie bijv. de producten van het project Junior Leraar [www.hva.nl/juniorleraar] hield hij een pleidooi voor meer aandacht voor loopbaanontwikkeling van leraren. In die loopbaanontwikkeling past ook aandacht voor de ontwikkeling van het leiderschap van leraren. Op basis van zijn recente onderzoek naar teacher leadership [www.hva.nl/teacher-leadership] pleitte hij voor een benadering waarin leiderschap van leraren geen keuze is voor enkele leraren, maar een appel doet op iedere leraar om samen met anderen de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit en verbetering van onderwijs.

Teacher leadership is dan een volgende stap (na de opleiding en de inductiefase) in de ontwikkeling van startende leraren richting expertleraar.