Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Kennisagenda Pact voor Kindcentra opgesteld

Kennistafel: wetenschappers en koplopers IKC stellen onderzoeksagenda op

14 jul 2018 16:23 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onder voorzitterschap van Jeannette Doornenbal (lector aan de Hanze hogeschool) hebben koplopers van kindcentra en wetenschappers uit diverse onderzoeksinstituten de kennisagenda Pact voor Kindcentra opgesteld en zijn twee onderzoekstrajecten uitgezet.

Kennistafel

Net als bij Pedagogisch PACT is in het nieuwe programma PACT voor Kindcentra een belangrijke plaats voor de wetenschap weggelegd. Aan de kennistafel zitten, naast vertegenwoordigers van kindcentra, het Kohnstamm instituut, de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam en het Nederlands Jeugdinstituut onder voorzitterschap van Jeannette Doornenbal (lector aan de Hanzehogeschool).

Kennisagenda

Gezamenlijk is een kennisagenda opgesteld die bestaat uit een Survey: Wat Weten We Wat Werkt – wetenschappelijke kennis over opbrengst en rendement van pedagogische voorzieningen voor jonge kinderen (Slot/ Universiteit Utrecht) en een interviewtraject onder 10 vergevorderde IKC’s over werkprincipes, veronderstellingen, aannames en succesfactoren bij het ontwerp van hun kindcentrum (Kohnstamm Instituut).

Vergelijkende studie naar 'Inclusive education' door Ruben Fukkink

Ruben Fukkink, lector De Pedagogische functie van onderwijs en opvoeding, gaat een vergelijkende studie naar ‘Inclusive education’ in EU-landen uitvoeren. De kennistafel zoekt uit hoe verdergaande onderzoeksvoorstellen kunnen worden ondergebracht in de programmering van organisaties als ZonMw, NRO e.d.