Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Nominatie beste artikel!

Anneke van der Linde, Ron Oostdam en Marco Snoek zijn genomineerden voor het beste artikel in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders.

7 feb 2018 18:45 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Op zoek naar synergie tussen praktijk en theorie: aankomende en startende leerkrachten opleiden en begeleiden met het oog op preventie en aanpak van ongewenst gedrag

 

Nominatie beste artikel in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Tijdens het Congres voor Lerarenopleiders van de VELON wordt jaarlijks een prijs uitgereikt voor het beste artikel in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders. Tijdens het congres op 12 en 13 maart in Roermond is een van de kanshebbers voor deze prijs het artikel Op zoek naar synergie tussen praktijk en theorie. Aankomende en startende leerkrachten opleiden en begeleiden met het oog op preventie en aanpak van ongewenst gedrag. In dit artikel gaan Anneke van der Linde, hoofddocent van de pabo, Ron Oostdam en Marco Snoek, beide lectoren aan het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA, in op de vraag op hoe startende leerkrachten kunnen worden voorbereid op het voorkomen van en leren omgaan met ongewenst gedrag.

Achtergrond

Achtergrond van deze vraag is dat veel startende leerkrachten in het basisonderwijs zich niet goed in staat voelen om adequaat in te spelen op ongewenst gedrag van leerlingen, hetgeen kan resulteren in gevoelens van onmacht, onzekerheid en incompetentie. Deze handelingsverlegenheid raakt een wezenlijke kern van hun professionaliteit, omdat het realiseren van een prettig en veilig klasklimaat een noodzakelijke voorwaarde is voor het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs.

Door middel van diepte-interviews met startende leerkrachten en ervaren praktijkbegeleiders, is inzicht verkregen in de ontwikkeling van leerkrachtcompetenties met betrekking tot de preventie en aanpak van ongewenst gedrag. Daarnaast zijn excellente leerkrachten gevraagd naar hun ervaringen en aanbevelingen. Op grond van de resultaten worden aanbevelingen gedaan voor de pabo-opleiding en de begeleiding van startende leerkrachten.

Opleiden 'op het instituut' en 'in de praktijk'

Zo is het tijdens de verschillende fasen van de opleiding niet alleen essentieel om theoretische kennis te verwerven over verschijningsvormen en oorzaken van ongewenst gedrag, maar ook om de samenhang te benadrukken met andere aspecten van goed onderwijs, waaronder klassenmanagement, pedagogische klimaat en groepsvorming. Daarnaast is het werken met persoonlijke ervaringen van studenten van belang voor een betekenisvolle vertaling en toepassing van theorie naar praktijk en duiding van praktijk met behulp van theorie. Praktijkbegeleiders zouden hun pedagogisch-didactische adviezen meer expliciet kunnen koppelen aan het aangeboden theoretische kader binnen de opleiding. Opleiden 'op het instituut' en 'in de praktijk' versterken elkaar op deze wijze en dragen bij aan het opbouwen van een persoonlijk handelingsrepertoire van startende leerkrachten.

 


 

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats op maandag 12 maart tussen 17-18 uur in het Theaterhotel De Orangerie in Roermond.

Referentie

Van der Linde, A.; Oostdam, R. & Snoek, M. (2017). Op zoek naar synergie tussen praktijk en theorie. Aankomende en startende leerkrachten opleiden en begeleiden met het oog op preventie en aanpak van ongewenst gedrag. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38(2), 59-70.