Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Ron Oostdam dagvoorzitter op congres Klassegedrag

23 sep 2016 15:16 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Ron Oostdam spreekt op het congres Klassegedrag. Het congres Klassegedrag vindt plaats op 27 september 2016 in ’t Spant in Bussum


Hoe ga je als leraar om met het gedrag van leerlingen in de klas? Soms is het gedrag klasse, en soms is het klassegedrag een probleem. Lector Ron Oostdam is dagvoorzitter op het congres ‘Klassegedrag’ en zal een inleiding geven over ‘preventie van gedragsproblemen in het basisonderwijs.’ Hij spreekt over twee interventies die in eerder onderzoek effectief zijn gebleken ten aanzien van de preventie van gedragsproblemen: Taakspel en het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD). Taakspel is een programma voor klasmanagement, een middel voor het creëren van een gestructureerd en veilig klasklimaat. Taakspel leert leerlingen evenwel niet rechtstreeks sociale vaardigheden aan. Het PAD doet dit wel en lijkt voort te bouwen op Taakspel door het aanbieden van sociaal-emotionele inzichten en vaardigheden.