Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Presentatie op de ELWIER conferentie

Professionaliseren door middel van Lesson Study

25 mei 2016 11:51 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Presentatie gegeven door: Gerrit Roorda, Joke Daemen, Sonia Palha, Nellie Verhoef, Monica Wijers (Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, TU Twente)

Vakdidactici wiskunde van diverse eerstegraadsopleidingen werken vaak solo aan het voorbereiden, geven en evalueren van vakdidactiek colleges. In het landelijk overleg is uitgesproken dat we graag op een concrete manier willen samenwerken als wiskundedidactici en ook meer zicht willen krijgen op de impact van een college. Daartoe is de afgelopen periode een start gemaakt met het gezamenlijk voorbereiden van colleges in Lesson Study teams. Drie groepen elk met ongeveer 4 docenten wiskundedidactiek zijn bezig met het uitvoeren van een Lesson Study. In het team wordt een vakdidactiekles voorbereid, deze les wordt gegeven, indien mogelijk in bijzijn van het gehele team en ten slotte geƫvalueerd. Onderwerpen van de voorbereide vakdidactieklessen zijn: Visie op wiskundeonderwijs, Hoe onderwijs je telproblemen, en Conceptvorming bij wiskunde. In deze workshopronde delen we onze ervaringen, en gaan we in op de bruikbaarheid van Lesson Study voor professionalisering van lerarenopleiders.