Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Opvoeding en onderwijs in een stedelijke context:

Het Kenniscentrum in vogelvlucht

12 apr 2016 16:39 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA profileert zich sterk op het terrein van ‘Urban Education’: onderwijs en opvoeding in stedelijke contexten.

In een korte brochure die tot stand gekomen is in samenwerking met het blad Van Twaalf Tot Achttien, worden verschillende aspecten van het thema Urban Education toegelicht. Inzichten uit afgerond en lopend onderzoek worden gepresenteerd, zoals:

  • het omgaan met superdiversiteit;
  • samenwerking met ouders en school;
  • het versterken van vertrouwen en veerkracht van leraren en leerlingen;
  • de ontwikkeling van een democratisch curriculum;
  • de diversiteitswijzer voor leraren;
  • begeleiding en doelgerichte ontwikkeling van startende leraren.

De brochure geeft daarmee een compacte staalkaart van de activiteiten en opbrengsten van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding.