Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Dialoogkaarten juniorleraar nu beschikbaar

22 feb 2016 11:52 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Om de ontwikkeling van startende leraren te ondersteunen zijn binnen het project Junior Leraar dialoogkaarten ontwikkeld.

Deze dialoogkaarten hebben een dubbele functie:

Ze beschrijven een bekwaamheidsniveau dat een startende leraar binnen drie jaar zou moeten kunnen bereiken. Daarmee bieden ze een referentiekader voor professionele ontwikkeling en reflectie. Dit is uitgewerkt in 23 bekwaamheden, geclusterd in didactisch handelen, pedagiogisch handelen en samenwerking met collega’s en de omgeving. Bij elke bekwaamheid staat het resultaat bij leerlingen (en collega’s) centraal.

Daarnaast dagen de kaarten uit tot reflectie en dialoog (bijvoorbeeld met een coach of met collega’s). De achterkant van de kaarten bevatten namelijk dialoogvragen die ruimte beiden voor gesprek over onderliggende opvattingen, overtuigingen, leervragen, etc.

De kaartenset is beschikbaar in pdf-vorm, maar kunnen ook besteld worden als box. Kosten daarvoor bedragen 35,00 Euro. Downloaden en bestellen kan hier!

Binnenkort komt ook een digitale scan beschikbaar waar startende leraren hun ontwikkeling kunnen bij houden en ook andere kunnen uitnodigen om feedback te geven op hun professionele handelen.

Voor meer informatie, zie www.hva.nl/juniorleraar. Op deze site is ook een kennisbasis beschikbaar met achterliggende theorie over de ontwikkeling van (startende) leraren die leidend is bij de ontwikkeling van de instrumenten.