Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

5 oktober: Symposium ‘Investeren in vakdidactiek!’

27 sep 2012 16:02 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Op 5 oktober organiseert het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (LEMM) in vergadercentrum Vredenburg te Utrecht het symposium 'Investeren in vakdidactiek' waarin het resultaat van een jaar lang werken aan didactiek van de maatschappijvakken zal worden gepresenteerd. Het lectoraat didactiek van de maatschappijvakken werkt nauw samen met het LEMM. Lector Arie Wilschut houdt op het symposium een lezing onder de titel Civic education and Social Studies Teaching: Friends or Foes? Ook wordt de publicatie Burgerschapsvorming en de maatschappijvakken gepresenteerd, waarvan Wilschut de eindredacteur is en waaraan drie medewerkers van het lectoraat didactiek van de maatschappijvakken bijdragen hebben geleverd.

Link naar de website van het LEMM met de mogelijkheid tot inschrijving voor het symposium.