Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Lector

Marco Snoek geeft als lector leiding aan het lectoraat Leren & Innoveren

Hij studeerde Natuurkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanaf 1989 is hij betrokken bij de lerarenopleidingen van de Hogeschool Holland en later de HvA. Eerst als vakdidacticus Natuurkunde en later als senior beleidsmedwerker en vanaf 2003 als lector. Hij is betrokken geweest bij een groot aantal innovatieprojecten binnen de lerarenopleidingen van de Hogeschool Holland en de HvA en bij landelijke innovatieprojecten rond het curriculum van de lerarenopleidingen.

Hij is sinds 2003 als lector Leren & Innoveren verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Binnen dat lectoraat houdt hij zich bezig met professionaliteit en leiderschap van leraren en lerarenopleiders. Dit krijgt vorm door middel van onderzoeksprojecten, ondersteuning van academische opleidingsscholen, bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van masteropleidingen (het profiel Leren & Innoveren binnen de Master Pedagogiek, en de Master Professioneel Meesterschap). Hij werkt daarbij samen met docentonderzoekers uit de lerarenopleidingen en uit het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo. Hij is actief betrokken bij de beroepsgroepen van lerarenopleiders (tot 2011 bestuurslid bij de VELON) en leraren (sinds 2012 senator bij de Onderwijscooperatie). Tevens maakt hij namens het ministerie van OCW deel uit van de Thematic Working Group Professional Development of Teachers van de Europese Commissie.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 28 mei 2015