Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Lector

Hessel Nieuwelink (1980) is lector Burgerschapsonderwijs en wetenschappelijk directeur van het Centre of Expertise Urban Education aan de Hogeschool van Amsterdam.

Hessel behaalde zijn tweedegraads bevoegdheid maatschappijleer aan de HvA (2002) en zijn eerstegraads bevoegdheid maatschappijleer aan de Universiteit van Amsterdam (2006). Aan diezelfde universiteit studeerde hij cum laude af in zowel politicologie als Holocaust- en genocidestudies (2006). Hessel gaf vanaf 2002 tot 2007 les op verschillende scholen in Amsterdam, van havo-vwo tot vmbo basis/kader. Vanaf 2006 is hij lerarenopleider maatschappijleer aan de HvA. In 2016 promoveerde hij op onderzoek naar democratische gezindheid van Nederlandse jongeren in het vmbo en vwo. Daarbij keek hij ook naar de mate waarin jongeren menen dat zij de ruimte hebben om denkbeelden over burgerschap en democratie in hun naaste omgevingen en met name de school te ontwikkelen. In 2016 werd hij hoofddocent van de lerarenopleiding maatschappijleer. Vanaf 2018 is hij lector Burgerschapsonderwijs aan de HvA. Sinds 2020 is hij wetenschappelijk directeur van het Centre of Expertise Urban Education.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 februari 2023