Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Mini-Symposium "010 - 020"

Opgroeien, opvoeden en onderwijzen, hoe doen ze dat in Amsterdam en Rotterdam?

Symposium

Op 21 juni organiseren de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool van Amsterdam samen de eerste kennisdelingsbijeenkomst “010-020”: Opgroeien, opvoeden en onderwijzen, hoe doen ze dat in Amsterdam en Rotterdam?”

Doel bijeenkomst

Het doel van deze bijeenkomst is om met sleutelfiguren uit de Hogeschool Rotterdam, de Hogeschool van Amsterdam (opleiders, lectoren, studenten) en betrokkenen uit het werkveld de grootstedelijke context te belichten. We doen dit vanuit een gecombineerd Amsterdams-Rotterdams perspectief op opvoeden en opgroeien in de grote stad.
De centrale vraag daarbij is: Wat vraagt de urban context van pedagogische professionals, studenten en opleiders bij opleiden, ondersteunen en praktijkgericht onderzoek?

Deelsessies

Er zijn verschillende deelsessies waarin kennis uit Amsterdam en Rotterdam wordt uitgewisseld: ouderparticipatie, de (junior)leraar in de grote stad, burgerschap in de context van superdiversiteit en de ondersteuning van studiesucces van vluchtelingenstudenten.
Het belooft een inspirerende middag te worden.

Waar en wanneer

De bijeenkomst vindt plaats op 21 juni, 15.00-18.00 uur en vindt plaats in de Kohnstammzaal van het Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, www.hva.nl/locaties/hva-locaties/kohnstammhuis.html.
Inloop is vanaf 14.30u.

Programma

14.30 uur     Inloop
15.00 uur     Start plenaire sessies (tot 16.00u):
                      Ruben Fukkink: Welkom & algemene introductie op programma en Urban Education
                      Mariëtte Lusse: Afstemming van leefwerelden in de grote stad

16.05 uur     Vier parallelle deelsessies (van ± 16:05 tot 17:15uur):

1

Educatief Partnerschap in grootstedelijke context

Ron Oostdam (HvA) & Mariëtte Lusse (HR)

2

De (junior)leraar in de grote stad

Denise van Schelven (HR) & Marco Snoek (HvA)

3

Vergroten van studiesucces van vluchtelingenstudenten

Students that Matter (HvA), Vluchtelingenstudenten Support (HR) & UAF

4

Burgerschap in de klas

Hessel Nieuwelink (HvA)

17.15 uur     Afsluitende borrel

We hopen u te mogen ontvangen op 21 juni!

Met vriendelijke groet,
Kitt Bosman, Diana van Dijk & Ruben Fukkink

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 22 mei 2019