Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Symposium Kennis voor de stad

Gedragsbewust beleid

Symposium

Op vrijdag 18 november 2016 organiseert de Gemeente Amsterdam samen met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Gemeente Amsterdam Wetenschappen (KNAW), het symposium Kennis voor de Stad.

Thema

Het thema dit jaar is ‘Gedragsbewust beleid’; door gebruik te maken van (nieuwe) gedragswetenschappelijke inzichten over menselijk (keuze)gedrag kunnen beleid en uitvoering effectiever worden.

Toepassing van gedragswetenschappelijke kennis

Toepassing van gedragswetenschappelijke kennis is relevant voor vele actuele onderwerpen zoals: duurzaamheid, schone openbare ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg en welzijn. Wetenschappers en ambtenaren gaan het gesprek aan over de vraag: Hoe zorgen we voor meer op feiten gebaseerd beleid en uitvoering mede door toepassing van gedragswetenschappelijke kennis?

Verdiepingssessie 'Onderwijs, talentontwikkeling en gedrag'

U kunt tijdens het symposium een van de verdiepingssessies volgen. Samen met een aantal experts wordt vooruit gekeken naar wat gezamenlijk, gemeente en kennisinstellingen, gedaan kan worden rondom stedelijke vraagstukken (verdiepen en verbreden). Het zijn thema’s waarbij toepassen van gedragswetenschappelijk kennis helpt om betere resultaten te boeken in de stad.

Ron Oostdam (Lector Maatwerk in leren en instructie, Bijzonder hoogleraar Onderwijsleerprocessen, onderzoeksdirecteur kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, HvA/UvA) is voorzitter van de verdiepingssessie 'Onderwijs, talentontwikkeling en gedrag'. Onze lector Beroepsonderwijs Louise Elffers zal in deze sessie haar expertise inbrengen op het gebied van schoolloopbanen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 11 november 2016