Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onder Soep lezing 'Ingetuned?' door Fiona Veraa

Terugblik op empowermentprogramma 'Tune In' voor eerstegeneratiestudenten ter voorbereiding op het hbo

Lezing/College

Op donderdag 12 december 2019 heeft Fiona Veraa onder grote belangstelling de Onder Soep lezing gehouden. Na afloop vond er een geanimeerde discussie plaats.

Tune In

Tune In is een HvA-breed 3-daags zomerbrugprogramma om eerstegeneratiestudenten een zachte landing te geven op de HvA en hen een sterke studiestart te geven, nog voor het academisch jaar begint.

Het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is initiatiefnemer van Tune In. In deze presentatie neemt onderzoeker Fiona Veraa deelnemers mee hoe deze pilot-editie van Tune In tot stand is gekomen afgelopen zomer. Tune In is breed en positief uitgemeten in de media, maar wat zeggen de onderzoeksresulaten ons nu? Zijn de studenten ook echt in hun kracht gezet?

Eerstegeneratiestudenten

Eerstegeneratiestudenten zijn studenten waarvan de ouders geen ervaring hebben in het hoger onderwijs. Zij lijken meer moeite te hebben om hun weg te vinden in het hbo, waardoor zij vaker uitvallen. Onderzoek van het lectoraat over de overstap naar het hbo laat zien dat met name de groep eerstegeneratiestudenten zich het minst voorbereid voelt op het hbo. Eerstegeneratiestudenten geven aan dat zij achteraf meer ondersteuning en informatie hadden gewild in hun studieloopbaan, omdat in hun directe omgeving minder hulpbronnen aanwezig waren.

Kansen en knelpunten

Na een literatuuronderzoek heeft Fiona Veraa onderzocht welke kansen en knelpunten eerstegeneratiestudenten ervaren bij hun start in het hbo op de HvA. Naar aanleiding van die bevindingen heeft zij een aanvraag gedaan voor Hva Urban Education subsidie voor de ontwikkeling van een interventie die deze groep studenten beter op weg moet helpen in het hbo, opdat hun kansen op studiesucces toenemen.

Programma

Tune In helpt studenten om meer zogeheten ‘academisch kapitaal’ te verwerven. Dit betreft onder meer de kennis van de manier van werken in het hoger onderwijs, en de mogelijkheid om hulpbronnen te identificeren en benutten ten bate van de eigen schoolloopbaan.

Alle deelnemende studenten vulden voorafgaand aan en na afloop van Tune In een vragenlijst in. Daarnaast zijn zij door middel van focusgroepen geïnterviewd over hun ervaringen bij de terugkomdag in oktober. Alle studenten waren heel positief over het programma. Studenten noemen daarbij ook de inspirerende ervaringsverhalen en storytelling van de studentcoaches, alumni, ouderejaars studenten en andere rolmodellen binnen de HvA en daarbuiten. Zij geven aan dat hun deelname aan Tune In maakte dat zij zich makkelijk thuisvoelen op de HvA, dat ze beter begrijpen wat er van studenten wordt verwacht op het hbo en dat ze dankzij Tune In beter zicht hebben op de meest geschikte aanpak van hun studie. Ze ervaren daardoor dat ze echt een streepje voor hebben:
De voor- en nameting laten zien dat een meerderheid van de deelnemende studenten een toename ervaart in academisch kapitaal als gevolg van deelname aan HvA Tune In. Ze hebben meer kennis gekregen van het hbo en de beschikbare hulpbronnen en ze weten beter hoe zij die hulpbronnen kunnen benutten. Studenten geven aan zich met name bewust te zijn geworden van het belang om zelf initiatief te nemen en ergens op af te stappen. En het bleef niet bij kennis: meerdere studenten vertelden op de terugkomdag in oktober hoe zij die inmiddels ook in de praktijk hadden gebracht.


Over Fiona Veraa

Fiona Veraa is onderzoeker aan het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad en docent aan de masteropleiding Pedagogiek aan de Faculteit Onderwijs en Opvoeding. Binnen het thema van het lectoraat onderzoekt Fiona vraagstukken die gaan over de transitie naar het hbo. Zogenaamde ‘door de poort-vraagstukken’ die gaan over de vraag: hoe ondersteunen we studenten bij de overstap naar het hbo?’

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding wil met de reeks Onder Soep lezingen medewerkers en studenten op de hoogte brengen van het praktijkonderzoek van medewerkers van Onderwijs en Opvoeding. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor medewerkers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 20 maart 2020

Datum

Startdatum 12 dec 2019

Tijd

12:00 - 12:50 uur

Contact

Irene van Gessel

Locatie

Kohnstammhuis (KSH)

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555