Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onder Soep lezing 'Maatwerk? Met mate!' door Mieke van Diepen

Over de flexibilisering van het onderwijs

Lezing/College

De Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) is bezig de deeltijdopleidingen te flexibiliseren. De Faculteit streeft naar onderwijs dat aansluit bij de diversiteit aan instroom in de deeltijd. Hierbij wordt getracht rekening te houden met de wensen van de studenten: wat, wanneer en waar zij willen leren.

Flexibiliteit van de deeltijdopleidingen

Wij hebben vorig studiejaar onderzoek gedaan naar de flexibiliteit van de deeltijdopleidingen FOO. 
De vraag was in hoeverre de studenten de opleiding voldoende flexibel vonden, en of ze behoefte hadden aan meer flexibiliteit. Ook riep de roep om flexibilisering de vraag op of studenten wel voldoende betrokken blijven als ze steeds meer individueel en thuis kunnen studeren.

Het onderzoek

Uit vragenlijstonderzoek blijkt dat studenten beperkt keuzemogelijkheden ervaren op het gebied van onderwijs en toetsing en dat van de 28 onderzochte flexibiliseringsthema’s er drie zijn die ervoor zorgen dat studenten zich meer of minder thuisvoelen.

Uit interviews blijkt welke factoren in de beleving van docenten en studenten van invloed zijn op de mate waarin opleidingen tegemoetkomen aan de behoefte aan flexibilisering van studenten.

We sluiten af met tien aanbevelingen voor de toekomst.

Maatwerk in het hbo biedt mooie kansen voor zowel studenten als docenten, mits doel, middel en mogelijkheden gericht op elkaar worden afgestemd, dus daarom: ‘Maatwerk? Ja zeker, maar wel met mate!’


Over Mieke van Diepen

Mieke van Diepen werkt als onderzoeker bij het Lectoraat Beroepsonderwijs aan de HvA. Mieke doet onder meer onderzoek naar hbo-docenten die onderzoekend werken aan studiesuccesverbetering, keuzedelen in het mbo die voorbereiden op het hbo, het mbo-paboschakelprogramma, de rol van taalvaardigheid van hbo-studenten, en de validering van een meetinstrument om de betrokkenheid van studenten in het hbo te meten.

Programma

12.00 – 12.05 uur      Inleiding door dr. Bert Bredeweg, lector Didactiek van de Bètavakken
12.05 – 12.35 uur      Onder Soep lezing  Onder Soep lezing 'Maatwerk? Met mate!'
                                     door Mieke van Diepen
12.35 – 12.45 uur      Discussie en vragen

Datum: 

donderdag 13 december 2018

Tijd:

12.00 - 12.50 uur

Locatie:

MLH 01A40 (Muller Lulofshuis)

 

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding wil met de reeks Onder Soep lezingen medewerkers en studenten op de hoogte brengen van het praktijkonderzoek van medewerkers van Onderwijs en Opvoeding. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor medewerkers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 13 december 2018