Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onder Soep lezing door Arie Wilschut

LEREN IN LEERGEBIEDEN: WAT LEVERT HET OP?

Lezing/College

Bijna alles wat over vakoverstijgend leren wordt gezegd, berust op aannames. Welke resultaten zijn empirisch bewezen? Misschien is er minder reden voor enthousiasme dan vaak wordt aangenomen.

Over geïntegreerd en vakoverstijgend leren

In veel scholen in Nederland wordt gewerkt met vakoverstijgende geïntegreerde leergebieden of vakoverstijgende projecten. Die aanpak van het onderwijs heeft het imago van innovatief te zijn, beter aan te sluiten bij de behoeften van leerlingen en te resulteren in meer en betere leeropbrengsten. Maar is dat ook zo? Bijna alles wat over geïntegreerd en vakoverstijgende leren wordt gedacht, berust op aannames.

De inhoud

In deze presentatie komen de resultaten aan de orde van een onderzoek in de internationale empirische literatuur over geïntegreerd vakoverstijgende leren. Welke resultaten zijn empirisch bewezen? De uitkomsten laten zien dat er misschien minder reden is voor enthousiasme op dit punt dan vaak wordt aangenomen.


Over de spreker

dr. Arie Wilschut is lector Didactiek van de Maatschappijvakken bij het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 16 oktober 2018