Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onder Soep lezing Op naar een aangeklede Keukentafel! door studenten opleiding Pedagogiek voor BOOT

De ontwikkeling van interventies ter verbetering van het programma De Keukentafel

Lezing/College

De Keukentafel is een programma (BOOT) gericht op het bevorderen van een schoolondersteunende thuiscultuur, bij gezinnen in Amsterdam Nieuw-West en Zuid-Oost met een kind op de basisschool (groep 3-6). Vijftien weken lang komen eerstejaarsstudenten van verschillende agogische opleidingen van de HvA bij deze gezinnen thuis en werken spelenderwijs met hen aan het verschillende vaardigheden. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat het programma overwegend positief wordt ervaren, maar dat er nog verschillende verbeterpunten zijn om de Keukentafel verder aan te kleden. Het doel is om verbetercyclus tot stand te brengen, waarbij interventies worden ontwikkeld, gemonitord, geëvalueerd en zonodig aangepast.

Inhoud lezing

Een eerste onderwerp ter verbetering is het concretiseren van de vaardigheden die ouders nodig hebben om de gewenst thuisondersteuning te geven en deze op een betrouwbare en valide manier in kaart te brengen.

Tijdens de presentatie op 5 juli 2018 werden de aanpak en resultaat van deze onderwerpen toegelicht.

Daarnaast zijn de volgende vijf afstudeeropdrachten geformuleerd:

 1. het ontwikkelen van een introductiebijeenkomst voor de eerstejaarsstudenten, zodat zij met vertrouwen op bezoek gaan bij de gezinnen
  Bekijk de poster 'Een Introductiebijeenkomst' van Sandra van Veldhuizen
   
 2. het ontwikkelen van een intake- en matchingsprocedure, zodat er een optimale match gevormd kan worden tussen gezin en student
  Bekijk de poster 'Een gedegen Intakeformulier ' van Esmee Hoogewerf
   
 3. het ontwikkelen van een signaleringsprotocol, zodat signalen van eventuele problematiek bij gezinnen opgemerkt worden door eerstejaarsstudenten en een passend vervolg krijgen
   
 4. het ontwikkelen van een aanpak voor spelenderwijs leren, zodat het voor studenten makkelijker wordt een activiteit te bedenken voor hun gezin
   
 5.  het ontwikkelen van een plan om een leercommunity op te zetten voor ouders ná deelname aan De Keukentafel, zodat zij elkaar kunnen blijven ondersteunen
  Bekijk de poster 'Een Leercommunity' van Anne Bijsterbosch

Over de sprekers:

Sandra van Veldhuizen, Esmee Hoogewerf, Letitia Scholten, Seyma Caliskan, Anne Bijsterbosch: zij hebben in het kader van hun afstudeeropdracht voor de opleiding Pedagogiek een interventie ontwikkeld voor De Keukentafel.

Mieke Ruiter: Programmaleider Jeugd en Educatie (BOOT)

Marie-José Koerhuis: Onderzoeker programma De Keukentafel (Kenniscentrum FOO) en afstudeerbegeleider Opleiding Pedagogiek

Programma 

12.00 – 12.05 uur      Inleiding door Ron Oostdam, onderzoeksdirecteur Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding
12.05 – 12.35 uur      Onder Soep lezing Onder Soep lezing 'Op naar een aangeklede Keukentafel!'
                                     door studenten van de opleiding Pedagogiek, Mieke Ruiter
                                     en Marie-José Koerhuis
12.35 – 12.45 uur      Discussie en vragen

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 15 juli 2018