Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onder Soep lezing door Babette Meijer en Debora Roorda

Lezing/College

Stress en bevlogenheid bij startende leraren in het voortgezet onderwijs

Over het onderzoek 'Bevlogenheid en stress van startende leraren'

Tijdens de Onder Soep lezing van 14 juni zullen Debora Roorda en Babette Meijer de resultaten van het UvA-onderzoek naar bevlogenheid en stress van startende leraren presenteren.
Dit onderzoek is onderdeel van het Frisse Start Project - Begeleiding Startende Leraren en werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam.
Tijdens dit onderzoek hebben 84 startende leraren gedurende drie rondes van elk acht weken meerdere keren een vragenlijst over stress en bevlogenheid en een dagboek over een belangrijke gebeurtenis in de klas ingevuld. De vragenlijst ging over de mate van stress en bevlogenheid die leraren op een bepaalde werkdag ervoeren. In het dagboek beschreven leraren een gebeurtenis die op die werkdag voor hun van belang was en vulden ze hier een aantal vragen over in.

Inhoud

De gegevens uit het dagboek en de vragenlijsten maken het mogelijk om te kijken welke taakeisen (factoren die energie kosten, zoals problemen met orde houden, conflicten met leidinggevenden) en energiebronnen (factoren die energie opleveren, zoals een leuk gesprek met leerlingen, steun van collega’s) samenhangen met stress en bevlogenheid van startende leraren.
Tijdens de lezing zal worden ingegaan op welke taakeisen en energiebronnen het meest relevant bleken te zijn voor startende leraren.
Daarnaast willen we graag met jullie verkennen in hoeverre de gebruikte instrumenten ook gebruikt zouden kunnen worden in de opleiding en begeleiding van leraren in opleiding en startende leraren.

Over de sprekers

Debora Roorda is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. In deze functie geeft zij onderwijs en doet zij onderzoek. Haar onderzoek richt zicht op leerkracht-leerlingrelaties en de laatste jaren ook steeds meer op stress en bevlogenheid bij startende leraren.

Babette Meijer is opleider bij docent Engels, bachelor. Zij stond zelf 10 jaar voor de klas, werkte daarna als trainer en coach bij het APS en als opleider op de universiteit Utrecht. De laatste drie jaar werkt zij in opdracht van de HvA mee in het project Frisse Start, dat voor startende leraren een stevigere en meer gericht ondersteunde startfase wil bieden.

Programma

12.00 - 12.05 uur          Inleiding 
12.05 - 12.40 uur          Onder Soep lezing 'Stress en bevlogenheid bij startende leraren in
                                        ​het voortgezet onderwijs' door Babette Meijer en Debora Roorda 
12.40 - 12.50 uur          Discussie en vragen

Datum:

donderdag 14 juni 2018

Tijd: 

12.00 - 12.50 uur

Locatie

KSH 08A28

 

 

 

 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 22 februari 2018