Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onder Soep lezing door Aisa Amagir

Financiële geletterdheid van jongeren

Lezing/College

Er is veel aandacht vanuit verschillende organisaties om financiële educatie op jonge leeftijd te laten plaatsvinden. Als kinderen namelijk vroeg leren omgaan met geld, zullen zij eerder financieel verantwoord gedrag vertonen. Belangrijk, want jongeren moeten steeds eerder zelfstandig financiële keuzes maken.

Inleiding

Het gaat erom dat jongeren worden voorbereid op financiële zelfredzaamheid als volwassene. Steeds meer wordt onderkend dat financiële geletterdheid essentieel is om te kunnen functioneren in een steeds complexere maatschappij en dus beschouwd moet worden als een onmisbaar onderdeel van het onderwijs dat op die maatschappij voorbereidt.

Het onderzoek

Met dit promotieonderzoek willen we te weten komen in hoeverre financiële educatie de financiële geletterdheid van jongeren kan bevorderen.

Inhoud lezing

Tijdens de Onder Soep lezing zal er worden ingegaan op de factoren die de financiële geletterdheid van 15-jarigen in Nederland beïnvloeden.

Over Aisa Amagir

Aisa Amagir is promovendus bij het Kenniscentrum Onderwijs en opvoeding en lerarenopleider economie.
U kunt hier meer informatie over haar onderzoekswerkzaamheden vinden.

Programma

12.00 – 12.05 uur Inleiding door Arie Wilschut
12.05 – 12.35 uur Onder Soep lezing ‘Financiële geletterdheid van jongeren‘ door Aisa Amagir
12.35 – 12.45 uur Discussie en vragen

 

Datum: 

donderdag 22 februari 2018

Tijd:

12.00 -12.50

Locatie:

KSH 08A28, Kohnstammhuis

 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 22 februari 2018