Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onder Soep lezing door Hessel Nieuwelink

Lezing/College

Lesgeven over controversiële maatschappelijke kwesties

Inhoud lezing

Lesgeven over controversiële maatschappelijke kwesties is een van de grootste uitdagingen voor leraren in Amsterdam. Dat geldt zowel voor leraren in po, vo en mbo als ook op de HvA. Leraren vinden niet altijd dat zij voldoende competenties hebben om deze onderwerpen op een gedegen manier vorm te geven in hun les. Zij geven aan dat zij tijdens hun lerarenopleiding hierover weinig hebben geleerd en vooral van hun collega’s leren. Dit wijst op een gemiste kans omdat wetenschappelijk onderzoek inmiddels redelijk zicht heeft op (enige) werkzame mechanismen.

Tijdens deze Onder Soep lezing staan de (deel)resultaten van twee HvA-onderzoeken (Burgerschapsonderwijs in Amsterdam en Controversiële onderwerpen in de klas) centraal. Hierbij zal ook de (potentiële) rol van lerarenopleidingen aan bod komen.

Over Hessel Nieuwelink

Dr. Hessel Nieuwelink is hoofddocent maatschappijleer en onderzoeker bij Kenniscentrum Onderwijs en opvoeding.
U kunt hier meer informatie over zijn onderzoekswerkzaamheden vinden.

 

Datum: 

donderdag 14 december 2017

Tijd:

12.00 -12.50

Locatie:

KSH 08A12, Kohnstammhuis

 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 22 november 2017