Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onder Soep lezing door de afstudeerkring van de opleiding pedagogiek en het Wibautcollege

Presentatie van de afstudeerkring met als focus het project MyCoach bij het Wibautcollege

Lezing/College

Tijdens deze bijeenkomst zullen Sanne Huijbregts en Jasper Erkens (docenten bij de opleiding Pedagogiek) een korte introductie geven over de manier waarop de afstudeerkring in samenwerking met het Kenniscentrum, het lectoraat Beroepsonderwijs, de afstudeercommissie van de opleiding pedagogiek, collega’s van de opleiding pedagogiek en de beroepspraktijk tot stand is gekomen. Vervolgens presenteert de afstudeerkring de verschillende onderdelen van de casestudy over het project MyCoach bij het Wibautcollege.

Programma

  • Korte introductie door Sanne Huijbregts en Jasper Erkens
  • Overzicht van de casestudy met de afstudeerkring
  • Wrap-up, ruimte voor vragen en discussie

Marije Weijers, Naomi Rijke (Wibautcollege), Filiz Genç en Marjolein Piers (van links naar rechts)


Inhoud

Sterre Doornbos heeft in kaart gebracht op welke manier verschillende coachprojecten en MyCoach een goede ‘match’ tot stand kunnen brengen. Verder hebben Marije Weijers en Marjolein Piers interviews afgenomen met leerlingen en de betrokken vrijwillige coaches. Daarnaast heeft Filiz Genç de inbedding van het project in de school bestudeerd. Ten slotte heeft Demy Schermij informatie verzameld over het pedagogisch repertoire van de vrijwillige coaches. 

 

 

Naomi Rijke, de projectcoördinator bij het Wibautcollege, is ook bij de bijeenkomst aanwezig. We staan met haar en met de leden van de afstudeerkring even stil bij de manier waarop het project zich verder kan ontwikkelen. Aansluitend is er ruimte voor vragen en discussie over het werken met een afstudeerkring en eventuele mogelijkheden om een vervolg te geven aan deze vorm van praktijkonderzoek. We kijken ernaar uit om daar met jullie van gedachten over te kunnen wisselen. 

Namens de afstudeerkring bij de opleiding pedagogiek en het Wibautcollege, 
Sterre Doornbos, Marije Weijers, Marjolein Piers, Filiz Genç, Demy Schermij en Naomi Rijke 

Namens het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, het lectoraat Beroepsonderwijs en de opleiding pedagogiek, 
Ron Oostdam, Louise Elffers, Sanne Huijbregts en Jasper Erkens 

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding wil met de reeks Onder-Soep lezingen medewerkers en studenten op de hoogte brengen van het praktijkonderzoek van medewerkers van Onderwijs en Opvoeding. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor medewerkers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 29 juni 2017