Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onder Soep lezing: "Op een dag aan de Keukentafel...."

Door Marie-Jose Koerhuis en Atze van den Bos

Lezing/College

Presentatie van het onderzoek naar de opbrengsten van De Keukentafel in Amsterdam Nieuw-West

 

Op donderdag 16 februari 2017 zullen Marie-José Koerhuis, onderzoekster bij het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding en docent Pedagogiek, en Atze van den Bos, projectleider Jeugd en Educatie bij BOOT en docent Pedagogiek, de Onder Soep lezing houden. We willen u hiervoor uitnodigen.

Speciale uitnodiging voor alle studenten die stage lopen of hebben gelopen bij De Keukentafel: wat heeft jouw hulp voor effect gehad?

 

 

De Keukentafel

Gedurende twee jaar hebben 110 gezinnen in Amsterdam Nieuw-West meegedaan aan het programma De Keukentafel. Het doel van De Keukentafel is de aandacht voor, en het werken aan schoolwerk in het gezin te bevorderen, om zo de leerprestaties van de kinderen te verbeteren. Ondersteuning van basisschoolkinderen bij het schoolwerk door hun ouders blijkt namelijk van groot belang voor de schoolprestaties van kinderen op de lange termijn. Niet alle ouders beschikken echter voldoende over de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. De Keukentafel wil deze vaardigheden bij ouders versterken, door studenten Pedagogiek gedurende vijftien weken met de ouders te laten samenwerken. De studenten komen bij de ouders thuis en werken met de ouders aan de schoolontwikkeling van hun kind en het creëren van een ondersteunende leeromgeving thuis. Zodoende leren ouders nieuwe vaardigheden gedurende het programma, welke ze steeds meer zelfstandig inzetten.


Presentatie

Of De Keukentafel de beoogde doelen bereikt heeft is onderzocht middels een voor- en een nameting bij de interventiegroep en een vergelijkingsgroep. Daarnaast zijn de deelnemende ouders geïnterviewd over hun ervaringen met het programma. In deze Onder Soep lezing wordt verslag gedaan van de resultaten van dit onderzoek en de implicaties hiervan voor toekomstige vergelijkbare programma’s besproken. 

Datum:               Donderdag 16 februari 2017
Tijd:                    12.15 - 13.15 uur     
Locatie:              MLH 01A30, Muller Lulofshuis


                           

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 30 januari 2017