Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onder Soep lezing 'Ontwerp, gebruik en acceptatie van excellentie in de Hogeschool van Amsterdam'

Door Ron Oostdam, Didi Griffioen, Jannet Doppenberg en Mascha Enthoven

Lezing/College

De evaluatie van excellentieprogramma's onder Sirius

Inleiding

Meer en beter onderwijs voor topstudenten in een land waarin het opleidingsniveau kan worden omschreven als een “hoogvlakte zonder pieken”. Een dergelijk ideaal had het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in gedachten toen het in 2008 de universiteiten en hogescholen in Nederland uitnodigde om onderwijsprogramma’s te ontwikkelen welke beter zijn afgestemd op de leer- en ontwikkelingsbehoeften van excellente studenten. In hetzelfde jaar is daartoe het zogeheten Siriusprogramma gestart om excellentie een steviger impuls te geven. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) was een van de elf geselecteerde hogescholen (van de in totaal 20 instellingen voor hoger onderwijs) voor deelname met bachelor programma’s.

Inhoud

Naast de reguliere, jaarlijkse monitoring van de programma’s, was één van de prestatieafspraken tussen Sirius en de HvA een systematische evaluatie van de exellentieprogramma’s in de HvA. Deze evaluatie is tussen 2014 en 2016 uitgevoerd vanuit FOO. In deze Onder Soep presenteren we graag de resultaten van dit HvA-brede onderzoek onder de studenten, docenten en honoursopleidingen. Ook bediscussiëren we graag wat deze resultaten betekenen voor honoursonderwijs in de HvA en in Nederland.

 

 

Datum:     donderdag 3 november
Tijd:           12.00 – 13.00 uur
Locatie:    KSH 06A37
 

 

 

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding wil met de reeks Onder-Soep lezingen medewerkers en studenten op de hoogte brengen van onderzoeksresultaten van medewerkers van Onderwijs en Opvoeding. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor medewerkers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 24 november 2017