Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onder Soep lezing door Evelien van Geffen

Lezing/College

Lesson Study als verbinding tussen theorie en praktijk?


Op donderdag 12 mei 2016 heeft Evelien van Geffen, lerarenopleider bij de tweedegraads lerarenopleidingen en onderzoekster bij het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, onder grote belangstelling de Onder Soep lezing gehouden.

Inleiding

Studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) vinden het vaak lastig om de verbinding te leggen tussen theorie en praktijk ( Amagir, Van den Berg, Van Veldhuizen, & Wilschut, 2014).
Wat op de HvA aan (vak)didactiek wordt geleerd, is niet altijd terug te zien op stage. Studenten houden vaak vast aan de lesmethode van de stageschool.
In dit onderzoek wordt gekeken of Lesson Study een methode kan zijn om de verbinding vakdidactische theorie en praktijk te versterken. 

Wat is  Lesson Study?

Lesson Study is een methode uit Japan waarbij docenten samen een les ontwerpen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat deelnemers veel leren van en over samenwerking, koppeling theorie en praktijk, hun kijk op leerlingen en werken aan hun onderzoekende houding.

Een aantal studenten van de HvA heeft vorig jaar in het kader van hun stage deelgenomen aan  Lesson Study op verschillende scholen van de Academische Opleidingsschool Amsterdam (ACOA).

Inhoud lezing

In deze bijeenkomst zullen resultaten worden besproken van zeven interviews met studenten die hebben deelgenomen. Hierbij staan een aantal vragen centraal:

  • In hoeverre kan  Lesson Study een brug vormen tussen stage en opleiding?
  • Wat is de meerwaarde van  Lesson Study volgens studenten?
  • Wat zijn beperkingen?

 

 

Referenties:


De gebruikte literatuur is:

Leeman, Y.A.M. & Wardekker, W. (2010). Verbetert onderzoek het onderwijs? Tijdschrift voor Lerarenopleiders (VELON/VELOV), 31 (1), 19-22.

Lewis, C. & Hurd, J. (2011). Lesson Study Step by Step: How Teacher Learning Communities Improve Instruction. Portsmouth, NH: Heinemann. (In 4th printing)

Shulman, L.S. (1986): Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. In: Educational Researcher, February, 4–14.

Wilschut, A., Veldhuizen, B. van, Amagir, A., & Berg, G. van den. (2015). Vlieguren maken. Transfer tussen opleiding en stagepraktijk in de tweedegraads lerarenopleidingen. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 36(2), 75-88.

Meer bronnen:

Goei, S. L., De Vries, S., & Verhoef, N. (2016). Lesson Study: een praktische gids voor het onderwijs. Apeldoorn, Nederland: Garant.


Het handboek van Lesson Study:

lessonstudy.co.uk/wp-content/uploads/2012/03/Lesson_Study_Handbook_-_011011-1.pdf

Datum:              donderdag 12 mei 2016     
Tijd:                    12.00 - 13.00 uur       
Locatie:              KSH 07A14

 


Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding wil met de reeks Onder-Soep lezingen medewerkers en studenten op de hoogte brengen van onderzoeksresultaten van medewerkers van Onderwijs en Opvoeding. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor medewerkers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 13 mei 2016