Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Kenniscentrumbijeenkomst

Denker project met Marco Kragten en Bert Bredewerg

Evenement

Na alle lockdowns is er eindelijk weer ruimte voor fysieke ontmoeting. We organiseren in het nieuwe studiejaar 2022-23 daarom heel graag een aantal Kenniscentrumbijeenkomsten! Het wordt een mix van de eerdere lunchbijeenkomsten en Onder Soep-lezingen. Alle medewerkers van FOO zijn van harte welkom om tijdens de lunch deel te nemen of gewoon even mee te luisteren.

Project Denker

In het vierjarige project Denker wordt bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs (klas 2 t/m 6) onderzocht hoe conceptueel modelleren effectief kan worden ingezet als een methode om systemen te begrijpen. Het project betreft een combinatie van ontwerponderzoek met agile software development, als ook beschrijvende en evaluerende studies.

Het project gaat (bijna) zijn laatste jaar in. Samen met de diverse betrokken onderwijspartners (VO-docenten, lerarenopleiders en onderzoekers), zijn inmiddels meer dan 30 lesactiviteiten ontwikkeld (met meer dan 80 uitvoeringen!). Een belangrijk uitgangspunt is dat de lessenseries direct aansluiten bij het huidige curriculum van het voortgezet onderwijs, o.a. biologie, natuurkunde, aardrijkskunde en economie. Tijdens een lesactiviteit (2-3 lesuren) maken leerlingen met behulp van Dynalearn een conceptueel model van een systeem. Dynalearn maakt gebruik van symbolische (kwalitatieve) representaties, die leerlingen stapsgewijs aangeleerd krijgen aan de hand van niveaus in de software. Door het maken van een conceptueel model leren leerlingen over het vakinhoudelijke systeem en tegelijkertijd doen ze generieke vaardigheden op om systemen te beschrijven en hun gedrag te begrijpen. De software is gedurende het project verrijkt met diverse functies die de leerlingen en de docent ondersteunen tijdens het maken van het conceptuele model. Tijdens de presentatie zullen we voorbeelden laten zien van wat we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en onderzocht.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 24 november 2022

Datum

Startdatum 08 dec 2022

Tijd

12:30 - 13:30 uur